Om Norden Business

Norden Business är en länkportal som samlar relevanta länkar till information om start av företag, rekrytering och försäljning och handel i de nordiska länderna.

Det nordiska samarbetet omfattar Danmark, Sverige, Norge, Finland och Island samt Färöarna, Grönland och Åland.

Vår uppgift är att skapa en portal som gör det lätt för företag att röra sig fritt i Norden. Det gör vi genom att informera om gällande nordiska regler i samband med start av företag, rekrytering och försäljning och handel.